Våra medarbetare –
vår styrka

Välkommen till BL EL & Design med dina
frågor och beställningar

Andreas Lavrell
VD
Andreas Lavrell
08-771 33 47
Pia Åhlund
Arbetschef
Johan Elander
070-944 41 53
Michael Blommé
Projektledare
Ljusdesign Projektering
Per Lindberg
070-717 00 96
Rickard Broberg
Projektledare
Service Åkersberga
Patrik Lindberg
Andreas Lavrell
Projektledare
Service Spånga
Jan Widmark
070-325 53 33
Andreas Lavrell
Projektledare
EL-Entreprenad
Patrik Skog
070-453 49 95
Michael Blommé
Projektledare
EL-Entreprenad
Magnus Smith
070-932 62 80